WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA GMINY ŁUKTA

Nowoczesność i ekologia w gminie Łukta

GMINA ŁUKTA
W Łukcie działa już nowa oczyszczalnia ścieków. Jej budowa była największą realizowaną dotychczas inwestycją na terenie gminy.

Nowa oczyszczalnia ścieków to nowa jakość życia. Przekonali się o tym mieszkańcy gminy Łukta. Działa tam nowoczesny obiekt oddany do użytku ponad rok temu.

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie” została zawarta w lipcu 2019 roku. Zakładała ona powstanie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej działającej w oparciu o nitryfikująco – denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu. Prace obejmowały między innymi postawienie budynku technicznego, budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, budynku gospodarki osadowej, pompowni ścieków, zbiornika retencyjnego, studni zasuw, reaktorów biologicznych, punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz utworzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Nowa oczyszczalnia to przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców i lokalnej przyrody. Stary obiekt powstał ponad dwadzieścia lat temu i już kilka lat po uruchomieniu nie był w stanie przyjąć niezbędnej ilości ścieków. Stanowiło to poważne zagrożenie dla okolicznych terenów, tym bardziej, że działający tam sprzęt często ulegał niebezpiecznym awariom.

Dziś po starej oczyszczalni nie ma śladu, obiekt został wyburzony, a teren będzie zagospodarowany. Nowa oczyszczalnia jest przyjazna środowisku naturalnemu i może oczyścić aż 500 metrów sześciennych więcej nieczystości, niż stary obiekt.

To największa inwestycja zrealizowana dotychczas na terenie gminy Łukta. Jej całkowity koszt przekroczył 21 milionów złotych, czyli tyle samo, ile wynosi cały roczny budżet gminy. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniosło prawie 9 milionów złotych.