WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA GMINY ŁUKTA

Studium zagospodarowania przestrzennego w gminie Łukta

GMINA ŁUKTA
Gmina Łukta z myślą o mieszkańcach zmienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zanim zostanie przyjęty, odbędą się konsultacje społeczne.

Łukta rozpoczyna konsultacje społeczne, których efektem będą zmiany w przeznaczeniu niektórych terenów w gminie. Powstanie studium zagospodarowania przestrzennego, które określa potrzeby i możliwości rozwoju gminy, wytycza standardy kształtowania przestrzeni, opisuje wizję gminy na przyszłość oraz wskazuje wytyczne do opracowania miejscowych planów.

Już teraz na etapie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania są tereny we wsiach Kotkowo i Florczaki. W Kotkowie na działkach o numerach od 16/2 do 16/8 teren zadrzewiony ma zostać przekształcony na tereny pod zabudowę letniskową. We Florczakach powstać ma natomiast droga prowadząca na cmentarz oraz parking z terenem gospodarczym. Przede wszystkim powierzchnia samej nekropolii ma zostać powiększona. Dotąd nie było miejscowego planu zagospodarowania tego terenu.

To jednak nie koniec możliwości, jakie dają mieszkańcom władze gminy. Można także zgłaszać własne pomysły na zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego. Dotyczyć one mogą zabudowy mieszkaniowej, usługowej i letniskowej, miejsc ochrony lub inwestycji, jak również powstania żwirowni lub biogazowni.

Wnioski można składać podczas spacerów badawczych, spotkań otwartych, spotkania w szkole, ale także w punkcie konsultacyjnym, który znajduje się w Urzędzie Gminy w Łukcie i jest czynny codziennie w godzinach 7:30-15:30. Wnioski można składać w pokoju numer 1 lub w skrzynce podawczej w przedsionku budynku. Urząd Gminy uruchomił też specjalną platformę konsultacyjną w Internecie: www.konsultacje.lukta.com.pl.

Wasz głos jest ważny!