WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA GMINY ŁUKTA

Wsparcie dla zdolnych i ambitnych

KOPERNIK.TV
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta od 19 lat wręcza zdolnej młodzieży stypendia. To nagroda za dobre wyniki.

Natalia Kowalczyk to studentka Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Na uczelni osiąga dobre wyniki. „Średnia ponad 4, zawsze się tak staram, tutaj są takie wymogi, ale i tak zawsze staram się, by jak najlepiej wychodziła mi ta nauka. Myślę, że będę wiązać swoją przyszłość z jakimiś służbami mundurowymi” - mówi. Natalia właśnie otrzymała stypendium, które pomoże jej w zakupie pomocy naukowych. Od lat zdolną młodzież wspiera w ten sposób Fundacja Rozwoju Regionu Łukta. „Jeśli chodzi o wybór stypendystów, to przede wszystkim muszą mieć dobre wyniki w nauce, minimum 4. Muszą cechować się aktywnością w środowisku lokalnym, w szkole, muszą także mieć jakieś osiągnięcia w konkursach, olimpiadach” - informuje Wanda Łaszkowska, prezes Fundacji Rozwoju Regionu Łukta.

Na uroczystej gali w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie wręczono stypendia 53 osobom, które pasji do nauki poświęcają wiele. „To jest dla mnie bardzo duża pomoc finansowa, ponieważ mogę uzyskać przez to stypendium swoistą samodzielność finansową i teraz planuję uczestniczyć w kursie językowym na przykład” - zapowiada Jakub Krućko, uczeń I LO w Ostródzie.

Stypendia funduje 6 samorządów, Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, nadleśnictwo Miłomłyn oraz inni lokalni darczyńcy. „Bardzo się cieszę, że ten program funkcjonuje już 19 lat i możemy wspierać i wyrównywać szanse naszej młodzieży prawie z całego powiatu naszego” - podkreśla Robert Malinowski, wójt gminy Łukta. „To jest młodzież, która dobrze się uczy, ma dobre wyniki w nauce, ale nie tylko, w różnych olimpiadach dodatkowo bierze udział. Także tej młodzieży należy pomóc i my pomagamy” - dodaje Stanisław Siwkowski, burmistrz Miłomłyna.

Od początku funkcjonowania programu wsparcie otrzymało 800 stypendystów. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta przekazała już zdolnej młodzieży 1,7 mln złotych.